Plaatsingsbeleid

Kunstenmakers heeft een plaatsingsbeleid waarbij ook rekening gehouden kan worden met bijzondere kinderen.

Het intakegesprek

Ongeveer twee weken vóór de plaatsing wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens het gesprek maakt u kennis met de leiding, krijgt u uitgebreide informatie over de dagelijkse gang van zaken.

Het aanbod van een plaatsing

Een aanbod voor een plaats is een week geldig. Indien wij geen reactie van u krijgen, wordt de plaats aan een ander aangeboden en wordt u van de wachtlijst gehaald. Het kan zijn dat de ingangsdatum of de dagen van ons aanbod bijvoorbeeld door een lange wachtlijst niet altijd overeenkomt met de door u gewenste dagen of ingangsdatum. Wij bieden u dan waar mogelijk een zo passend mogelijk alternatief aan.

Opvang voor bijzondere kinderen

Ook bijzondere kinderen zijn welkom bij Kunstenmakers. In overleg met de ouders wordt bekeken of plaatsing haalbaar is. De aard en ernst is hierbij bepalend. Enerzijds mag dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de overige kinderen en moet het kind kunnen meedraaien in het groepsproces, anderzijds moet ook het kind zelf zich prettig kunnen voelen.

This is Sliced Diazo Plone Theme