Auto-1-Kunstenmakers.jpg

3-uurs regeling

Er zijn s ‘ochtends altijd 2 personeelsleden aanwezig vanaf 7.00 tot 8.00 staan er minder leid(st)ers op de groep (inloop). Om te voorkomen dat een leidster alleen in het pand aanwezig is hebben wij een achterwachtregeling die er uit bestaat dat er een of meerdere medewerk(st)er van de vso/bso aanwezig is en binnen vijf minuten een leidster ter plaatse is. De kinderen worden vanaf 8 uur naar school gebracht door voldoende chauffeurs. Wanneer de kinderen van 8.30 tot 11.30 werken in de peutergroep wijken wij niet af van het kind leidster ratio.

Ook tussen de middag is er voldoende personeel aanwezig. Tussen de middag van 12.00 tot 14.00 uur wijken wij af van het kind ratio i.v.m. pauzes (de kinderen liggen dan in bed). Tijdens de tijden die niet benoemd zijn wordt er niet afgeweken van het kind leidster ratio.

Er wordt bij sluiting ook altijd samen afgesloten. Hierbij hanteren we de 4 ogen principe. Wel kunnen er leidsters eerder weg gaan als blijkt dat er nog meer heel weinig kinderen over zijn na 5 uur/half 6. Dit komt wel in de vakanties voor wanneer kinderen onverwachts eerder worden opgehaald en er dus eigenlijk te veel personeel is ingezet.

ADRES

Kindercentrum Kunstenmakers
Hawaiiweg 18-22
1339 NW  ALMERE

Landelijk registratie nummer

Kdv:       183530020
Bso:        224218505

CONTACT

Telefoon: 036 535 60 09
E-mail: info@kunstenmakers.org

kaart.jpg