Creatief-3-Kunstenmakers.jpg

Klachtenregeling

Bij onvrede kunt u contact zoeken met de direct betrokken leidster of leidinggevende. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich ook richten tot de eerstvolgende verantwoordelijke binnen Kunstenmakers.

Hebben de hiervoor genoemde stappen nog geen oplossing geboden, dan heeft u het recht om u tot de Stichting klachtencommissie Kinderopvang (SKK) te wenden. De SKK heeft als doel ‘het instellen en in stand houden van en het toezicht houden op onafhankelijke klachtencommissie ten behoeve van de aangesloten kindercentra.

De SKK heeft deskundigen, die onafhankelijk staan van het kindercentra die aangesloten zijn bij de SKK en komen uit verschillende vakgebieden, zoals consumentenbelangen, opvoeding en de kinderopvang zelf. Een klachtencommissie wordt voor de afhandeling van een klacht samengesteld uit drie leden en ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Contactgegevens SKK
Stichting klachtencommissie Kinderopvang
Postbus 398
3740 AJ Baarn
0900-0400034
de website: http://www.klachtkinderopvang.nl/

ADRES

Kindercentrum Kunstenmakers
Hawaiiweg 18-22
1339 NW  ALMERE

Landelijk registratie nummer

Kdv:       183530020
Bso:        224218505

CONTACT

Telefoon: 036 535 60 09
E-mail: info@kunstenmakers.org

kaart.jpg