slider

Activiteiten

De activiteiten bij Kindcentrum Kunstenmakers zijn leeftijdsgericht en stimuleren de zintuigen en motoriek van uw kind.
slider

Door middel van leeftijdsgerichte activiteiten zoals onder andere muziek, schilderen en bewegingsoefeningen worden zintuigen en motoriek van uw kind gestimuleerd en worden de kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen op het sociale en creatieve vlak.

Dit doen wij door middel van thema’s die op dat moment in de belangstellingswereld van de kinderen liggen. Kindercentrum Kunstenmakers streeft ernaar om de activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de kinderen. Veiligheid, zorg, uitdaging en plezier zijn hierbij uitgangspunten binnen een stimulerende omgeving.

Voor de verder uitgewerkte ideeën en regels kunt u altijd vragen naar ons Pedagogisch  Plan dat op de vestiging aanwezigis.
 

This is Sliced Diazo Plone Theme