Verbeteren van schoolresultaten

Bij kindercentrum kunstenmakers is het mogelijk dat uw kind geholpen wordt met het verbeteren van de schoolresultaten.

Wij maken dan een huiswerkbegeleidingsgroep waarmee we bijvoorbeeld het avi niveau of spellingsproblemen aanpakken.

De ouders kunnen aangeven wanneer zij van deze extra service gebruik willen maken.In overleg met de leerkracht van uw kind wordt dan een handelingsplan gemaakt waarmee we aan de slag gaan.

This is Sliced Diazo Plone Theme